Czym są ceny transferowe?

Transakcje zachodzące pomiędzy różnymi podmiotami powiązanymi, najczęściej w ramach jednej grupy kapitałowej, mogą mieć przemożny wpływ na ich ostateczne zobowiązania podatkowe. Sytuacja ta dotyczy ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych funkcjonujących w odmiennych systemach podatkowych. W związku z tym nastąpiła konieczność zdefiniowania cen transferowych w polskim systemie prawnym. Czym dokładnie są ceny transferowe?

Centy transferowe – co należy wiedzieć?

Zgodnie z polskim prawodawstwem tj. z art. 11a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. oraz 23m ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.) definicja cen transferowych to:

„rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”

W celu dokładniejszego zrozumienia przedstawionej definicji konieczne jest wyjaśnienie terminu istniejących powiązań. Zgodnie z polskimi przepisami powiązania pomiędzy podmiotami mogą być podzielone zarówno na powiązania kapitałowe, jak i niekapitałowe.W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden z podmiotów posiada przynajmniej 25% m.in. udziałów w kapitale czy też praw do głosu w organach decyzyjnych innego podmiotu gospodarczego. W przypadku powiązań niekapitałowych mamy na myśli różnego rodzaju związki organizacyjne, osobowe, rodzinne czy też majątkowe.

Zobacz:  Doradztwo prawne - Kancelaria Staniek&Partners 

Innymi słowy, poprzez powiązania kapitałowe można rozumieć wszystkie powiązania pomiędzy podmiotami, które skutkują zarówno pośrednim, jak i bezpośrednim wpływem na sposób zarządzania przedsiębiorstwem, na jego kontrolę czy też na jego kapitał. W związku z tym część przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z cen transferowych w celach optymalizacyjnych tj. w celu rozkładania dochodu pomiędzy przedsiębiorstwami. Bezpośrednio pozwala to na uniknięcie obciążeń podatkowych. Dotyczy to szczególnie sytuacji, której powiązane ze sobą podmioty znajdują się w różnych systemach podatkowych. Warto mieć na uwadze, że tego rodzaju działania są coraz intensywniej identyfikowane oraz organiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

six + 2 =