Czym są ceny transferowe?

Transakcje zachodzące pomiędzy różnymi podmiotami powiązanymi, najczęściej w ramach jednej grupy kapitałowej, mogą mieć przemożny wpływ na ich ostateczne zobowiązania podatkowe. Sytuacja ta dotyczy ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych funkcjonujących w odmiennych systemach podatkowych. W związku z tym nastąpiła konieczność zdefiniowania cen transferowych w polskim systemie prawnym. Czym dokładnie są ceny transferowe?

Centy transferowe – co należy wiedzieć?

Zgodnie z polskim prawodawstwem tj. z art. 11a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. oraz 23m ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.) definicja cen transferowych to:

„rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”

W celu dokładniejszego zrozumienia przedstawionej definicji konieczne jest wyjaśnienie terminu istniejących powiązań. Zgodnie z polskimi przepisami powiązania pomiędzy podmiotami mogą być podzielone zarówno na powiązania kapitałowe, jak i niekapitałowe.W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden z podmiotów posiada przynajmniej 25% m.in. udziałów w kapitale czy też praw do głosu w organach decyzyjnych innego podmiotu gospodarczego. W przypadku powiązań niekapitałowych mamy na myśli różnego rodzaju związki organizacyjne, osobowe, rodzinne czy też majątkowe.

Zobacz:  Doradztwo prawne - Kancelaria Staniek&Partners 

Innymi słowy, poprzez powiązania kapitałowe można rozumieć wszystkie powiązania pomiędzy podmiotami, które skutkują zarówno pośrednim, jak i bezpośrednim wpływem na sposób zarządzania przedsiębiorstwem, na jego kontrolę czy też na jego kapitał. W związku z tym część przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z cen transferowych w celach optymalizacyjnych tj. w celu rozkładania dochodu pomiędzy przedsiębiorstwami. Bezpośrednio pozwala to na uniknięcie obciążeń podatkowych. Dotyczy to szczególnie sytuacji, której powiązane ze sobą podmioty znajdują się w różnych systemach podatkowych. Warto mieć na uwadze, że tego rodzaju działania są coraz intensywniej identyfikowane oraz organiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *