Wpływ hałasu na słuch

Pomiary hałasu są wykonywane coraz częściej nie tylko w dużych zakładach pracy, czy w miejscach tradycyjnie związanych z dużym natężeniem dźwięku, ale również w naszym otoczeniu codziennego życia. Niestety wraz z rozwojem technologicznym, który następuje z dnia na dzień, wokół nas tworzy się coraz większy hałas. Najczęściej mamy do czynienia z hałasem komunalnym, produkcyjnych i komunikacyjnym.

Hałas komunikacyjny

Przysparza nam od pewnego czasu największych problemów. Hałas komunikacyjny wytwarzany jest w dużych ilościach szczególnie w miastach i aglomeracjach miejskich, gdzie komunikacja publiczna i drogowa jest bardzo wysoko rozwinięta. Liczne drogi pełne samochodów, autobusy, tramwaje, metro, pociągi, wytwarzają cały czas dźwięki, które mogą wpływać szkodliwie na nasze samopoczucie oraz stan zdrowia. Nie zdając sobie sprawy z faktu, że codziennie jesteśmy wyeksponowani na szkodliwe działanie hałasu, przebywamy w miejscach, które z pozoru są bezpieczne. Co więcej, duże natężenie hałasu działa niszcząco nie tylko na stan zdrowia człowieka, ale również na środowisko naturalne.

W Polsce borykamy się z problemami komunikacji drogowej, które są utrapieniem nie tylko dla kierowców, ale także właśnie dla środowiska i przechodniów, którzy ze względu na złą nawierzchnię, niewystarczającą ilość dróg w stosunku do wzrastającej liczby pojazdów, stale są wyeksponowani na oddziaływanie szkodliwego hałasu. Z tego względu w centrach dużych miast przeprowadza się monitorowanie natężenia dźwięku, które ma sprawdzać, czy wartości wyznaczone przez ministerstwo środowiska w zgodzie z wytycznymi unii europejskiej nie zostały przekroczone. Takie pomiary akustyczne wykonuje się z użyciem specjalnych, czułych urządzeń (patrz tu), które albo przez pewien okres mierzą wartości hałasu, albo dokonują obliczeń matematycznych na podstawie źródła hałasu i średniego natężenia. Jeśli jakieś dane zostają przekroczone, wówczas przeprowadza się zmiany mające na celu zmniejszenie powstającego hałasu. Można ograniczyć ruch samochodów ciężarowych, zmienić nawierzchnię, czy zaproponować inne rozwiązania komunikacyjne.

Niestety w wielu polskich miastach pomiary hałasu pokazują, że dopuszczalne wartości zostały znacznie przekroczone i mieszkańcy są narażeni na szkodliwe działanie hałasu.

Więcej na temat hałasu i ochrony przed nim znajdziemy TUTAJ