Jak pracuje tłumacz angielski?

Czym różni się tłumacz przysięgły od po prostu tłumacza? Egzaminem.

Tłumacz to w Polsce zawód regulowany prawem wolnego rynku, który nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia. W praktyce najczęściej tłumaczami zostają absolwenci studiów filologicznych lub lingwistycznych albo specjaliści w konkretnych dziedzinach (ekonomia, medycyna, prawo). Inaczej jest z zawodem tłumacza przysięgłego.

Kandydat na tłumacza przysięgłego musi ukończyć studia filologiczne lub podyplomowe dla tłumaczy oraz złożyć egzamin, organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Egzamin składa się z dwóch części, ustnej i pisemnej, niezależnie od tego, czy wybranym językiem jest angielski, czy holenderski. W trakcie egzaminu kandydat tłumaczy pismo urzędowe albo tekst prawniczy i tekst dowolny, w części pisemnej z języka obcego na polski i odwrotnie, w części ustnej – konsekutywnie i a vista.

Po uzyskaniu oceny pozytywnej, złożeniu ślubowania wobec ministra sprawiedliwości i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych, otrzymujemy prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Możemy pracować na terenie całego kraju, ale w miastach dużych, uprzemysłowionych, rozwiniętych gospodarczo, jak Kraków, Łódź czy Warszawa zapotrzebowanie na tego typu usługi jest większe. Nawet najlepszy tłumacz potrzebuje czasmi zerknąć do specjalistycznej literatury, zwłaszcza tłumacząc języki tak odległe jak holenderski(niderlandzki) czy języki skandynawskie.

Z rozwagą należy wybierać nie tylko miejsce wykonywania zawodu (jeżeli naszym miejscem zamieszkania nie jest Kraków, może warto rozważyć przeprowadzkę?), ale także język obcy, którym zajmiemy sie zawodowo. Tłumacz angielski Kraków jest często wybieraną profesją wśród tłumaczy, angielski jest względnie prosty, ale i popularny wśród tłumaczy, chociaż należy wziąć poprawkę na coraz bardziej liczne i zażyłe związki Polaków ze Zjednoczonym Królestwem i Irlandią. Warto wybierać inne języki europejskie, w dobie członkostwa w UE i coraz głębszej i szerszej współpracy między krajami wspólnoty – nie tylko niemiecki i francuski, ale także dla przykładu holenderski (a właściwie niderlandzki), portugalski, czy grecki.