Sprawdzone wzory CV oraz wzory pozostałych pism urzędowych

Trudno zdobyć dobrą pracę i wyróżnić się wśród wielu osób ubiegających się na to samo stanowisko. Pracodawcy stawiają na oryginalność. Dlatego trzeba umiejętnie połączyć swoją wyjątkowość z zasadami pisania CV. Oto kilka z nich:

  • na początku podajemy dana personalne, wykształcenie (czy na przykład jest inżynier), ukończone szkolenia, doświadczenie zawodowe lub inne doświadczenia związane z pracą, informacje o znajomości języków obcych lub obsługi komputera.
  • podane informacje powinny być prawdziwe i zwięźle napisane
  • powinno być napisane na białym, gładkim papierze A4 i nie powinno przekraczać dwóch stron.

List Motywacyjny powinien przekonać pracodawcę, że to właśnie ta osoba jest idealnym kandydatem do pracy w jego firmie. Inaczej powinien wyglądać skierowany bezpośrednio do pracodawcy i inaczej gdy kierujemy go do agencji doradztwa personalnego.

Aplikację wysyłamy najczęściej w odpowiedzi na ogłoszenie. Dlatego należy odwołać się do treści ogłoszenia i podkreślić swoje predyspozycje. W Liście Motywacyjnym wysyłanym bez związku z ogłoszeniem wyjaśniamy dlaczego wybraliśmy akurat tę firmę, co wiemy na jej temat i na jakim stanowisku chcielibyśmy pracować. Często wymieniane cechy osobowości nie są poparte żadnymi dokonaniami zawodowymi. List Motywacyjny piszemy wg własnego uznania. Może być zaledwie kilkuzdaniowy lub mieć objętość nawet dwóch stron A4. Powinien uzasadniać czemu ubiegamy się o tą pracę. Może rzwinąć także najważniejsze Twoim zdaniem punkty CV.