Rodzaje i podział mebli.

Wszystkie wyroby stolarskie – zależnie od ogólnego celu, jakiemu mają służyć dzieli się na kilka grup, z których najważniejszymi są: wyroby stolarsko-budowlane, stosowane do wykończeniowych prac budowlanych i będące zwykle częściami stałymi wyposażenia budynku, takie jak wsporniki, belkowania czy części ozdobne. wyroby meblarskie, będące podstawowymi, trwałymi i zwykle przenośnymi urządzeniami wnętrz, wprowadzanymi w ostatnim etapie zagospodarowania budynku.

W praktyce przyjmuje się zazwyczaj następujące podstawowe kryteria podziału mebli: funkcję, przeznaczenie, konstrukcję, materiał, obróbkę i wykończenie powierzchni. Podziały w zależności od rodzaju materiału, sposobu obróbki i wykończenia nie mają we współczesnym meblarstwie większego znaczenia, stosuje się bowiem takie materiały i takie sposoby wytwarzania, jakie są w danych warunkach najodpowiedniejsze (optymalnie przydatne).

Chociaż ustalenie jednolitego kryterium podziału byłoby w praktyce najkorzystniejsze, jednak nie zapewniałoby ono kompleksowego rozwiązania zagadnienia. W zależności od potrzeby stosuje się tylko te kryteria (jedno lub więcej), które w danych okolicznościach są istotne i konieczne. Oczywiście przedstawione podziały w miarę zmian zachodzących w meblarstwie są udoskonalane i uzupełniane. Głównym ich celem jest ułatwienie porozumienia autora z czytelnikami oraz meblarzy pomiędzy sobą – w działalności zawodowej.

Podziały mebli są więc stosunkowo luźne i można elastycznie dobierać w zależności od tego, która kategoria najlepiej opisuje i definiuje dany mebel. Przykładowo, podwieszany fotel ogrodowy, możemy zaklasyfikować do kategorii meble do siedzenia i/lub jako meble ogrodowe. Często nieformalnie można dodać jeszcze materiał z którego jest wykonany mebel, czyli w naszym przypadku wiszący fotel byłby określony w kategorii meble drewniane ogrodowe do siedzenia.

Podział mebli według funkcjiW zależności od spełnianej funkcji użytkowej wyróżnia się, przykładowo: meble do siedzenia i leżenia, meble do pracy i spożywania posiłków, meble do przechowywania przedmiotów, meble wielofunkcyjne i uzupełniające.

W zależności od tzw. ogólnego przeznaczenia (miejsca użytkowania) wyróżnia się, przykładowo: meble mieszkaniowe, meble ogrodowe, meble szkolne oraz do przedszkoli i żłobków, itp.