Narodziny fotografii.

Fotografia to dziedzina która wbrew pozorom jest zakorzeniona w historii głęboko i dawno. Do jej wynalezienia przyczyniło się kilka wynalazków, jednym z nich była Camera Obscura, czyli kamera otworkowa, to prymitywne urządzenia działało poprzez przepuszczenie przez mały otwór działający jako obiektyw, promieni światła i utrwalaniu jej na kliszy fotograficznej lub, co ciekawe ten rodzaj fotografii ze względu na unikalne własności stosuje się do dziś w sztuce. Podobno już Arystoteles zauważył obrazy tworzące się podczas przejścia światła przez mały otwór, zjawisko to opisywali również Chińczycy.

Kolejnym, już bardziej technicznym odkryciem, był wynalazek substancji światło czułych, azotanu srebra przez Alberta Wielkiego(1139-1238) i chlorku srebra przez Georgesa Fabriciusa (1516-1571). W połączeniu z wynalazkiem przesłony niejakiego Pana imieniem Daniel Barbaro otrzymujemy wszystkie składniki potrzebne do złożenia współczesnego aparatu.

Oczywiście aparaty fotograficzne przeszły ogromną ewolucje od pierwszego zdjęcia Nicéphorea Niépcea wykonanego w 1826 roku, które podobno przedstawia widok z okna. Zdjęcie zostało wykonane na wypolerowanej płytce cynkowej, na warstwie asfaltu syryjskiego, który twardnieje pod wpływem promieni słonecznych, zdjęcie wymagało ośmiu godzinnego czasu ekspozycji i zostało następnie użyte jako matryca po wypłukaniu nie utwardzonej warstwy.

Kolejne lata historii fotografii to powolny rozwój i udoskonalanie utrwalania środków światłoczułych na bazie srebra i poprawa układów optycznych. Pewną rewolucją było wynalezienie przez spadkobiercę Niépcego – Louisa Jacquesa Daguerre procesu nazwanego przez niego dagerotypem, polegał on na tworzeniu nie wywołanych jeszcze negatywów przez preparowanie kliszy najpierw w oparach jodu, a po ekspozycji w oparach rtęci. Odbitki jednak były nietrwałe i nie pozwalały na kopiowanie, mimo tego zyskały sobie pewną popularność wśród klasy średniej w czasach rewolucji przemysłowej.

Aparat fotograficzny stał się jednak dopiero dostępny dla mas w roku 1888 za sprawą firmy Kodak, reklamującej się hasłem „You press the button, we do the rest”(czyli „Naciskasz guzik, a my robimy resztę”). Z początkiem XX wieku fotografia stała się dostępna dla mas.

Powstanie fotografii kolorowej

Pomimo iż początki kolorowej fotografii sięgają XIX wieku pojawiały się liczne problemy z utrwaleniem barw i ich późniejszym blednięciem, a czerwonej barwy nie udało się skutecznie utrwalić aż do wczesnych lat XX wieku. Przełomem było uzyskanie płytki szklanej zwanej autochromem, składającej się z mikroskopijnych ziaren skrobi ziemniaczanej w trzech podstawowych kolorach i emulsji panchromatycznej do fotografii czarno-białej, minusem jednak był długi czas naświetlania. Historia fotografii zatoczyła zwrot kiedy powstała kamera Bermpohla, wyposażona w filtry dla podstawowych barw i system zwierciadeł, pozwalała na jednoczesne naświetlanie kliszy i powstanie kolorowego zdjęcia. Tą samą techniką tworzono filmy w technikolorze w latach trzydziestych XX w. Dalsze losy fotografii to ciągłe poprawianie odczynników chemicznych i optyki, aż do momentu gdy kliszę zastąpiła matryca z diodami światłoczułymi, wtedy to narodziła się fotografia cyfrowa.

Zachęcam także do lektury innego artykułu:

Zawód fotografa trudny, czy łatwy?