Konstrukcja kabli grzewczych

Kable grzewcze to inaczej przewody grzejne, które są wykorzystywane do wielu funkcji, między innymi wykonywania ogrzewania podłogowego, ogrzewania przemysłowego rurociągów i zbiorników a także ogrzewania ramp, rynien, podjazdów czy schodów. Duża popularność ogrzewania podłogowego w nowym budownictwie sprawiła, że kable grzewcze są obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem technologicznym.

Ponieważ kable grzejne są przewodami elektrycznymi, ich konstrukcja musi być odpowiednio dostosowana do systemu grzewczego, w którym będzie funkcjonowała. Ze względu na takie zróżnicowanie istnieje kilka typów kabli grzewczych, takie jak: przewody stało-oporowe, w izolacji mineralnej, strefowe, samoregulujące, ograniczające moc. W zależności od tego, jakie funkcje są pożądane przez osobę decydującą się na montaż kabli grzewczych, stosuje się ich odmienny typ. Konstrukcja kabli grzewczych wymaga specjalnej instalacji, uzależnionej od wielu czynników.

Należy przede wszystkim zapewnić im podłączenie do sieci elektrycznej, którego bezwzględnie dokonuje profesjonalny elektryk z uprawnieniami. Bardzo ważne jest również, aby kable grzewcze nie były poddawane nadmiernemu naciąganiu i naprężaniu, gdyż są to przewody o konstrukcji delikatnej i precyzyjnej. Dlatego też niedopuszczalne jest również jakiekolwiek przecinanie czy skracanie przewodu grzejnego, gdyż stanowi on konstrukcję ciągłą, gdzie każdy element uzależniony jest od kolejnego. W przypadku wykonywania ogrzewania podłogowego nie zaleca się również układania kabli grzewczych w miejscu, gdzie przewidziana będzie stała zabudowa.

Warunek ten ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku montażu ogrzewania podłogowego w łazienkach. Ważne jest aby kable grzewcze były ułożone bądź zainstalowane symetrycznie i równomiernie. Jedynie wówczas możliwe jest jednolite ogrzewanie danych powierzchni bądź urządzeń. Kable grzewcze są zabezpieczone, jak każdy przewód elektryczny, specjalną izolacją, która chroni je przed ewentualnymi uszkodzeniami, ale nadal są to przewody delikatne, z którymi należy się ostrożnie obchodzić.