Nowy dom i trudny wybór podłogi.

Planując budowę domu należy wziąć pod uwagę wyposażenie budynku, jedną z podstawowych składowych jest posadzka, często pomijana jest być może najważniejszą budynku służącego w celach przemysłowych.

Posadzki powinny być dostosowane do naszych wymagań względem budynku, trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak zanieczyszczenia chemiczne, obciążenia na ściskanie wynikające z dajmy na to ruchu załadowanych wózków widłowych, odprowadzanie ładunków elektrycznych czy wreszcie wibracje pracujących maszyn lub też jeżeli chcemy prostą podłogę która wytrzyma długie lata wyścielając nasz dom Kalisz to trzeba rozważyć wszystkie możliwości oferowane nam przez rynek.

Współczesne posadzki spełniają chyba każde wymaganie stawiane przez nabywców. Wykonane są z szerokiej palety i kombinacji materiałów. Można zacząć od podziału na posadzki bezspoinowe, spoinowe, mozaikowe i żywiczne.

Posadzki bezspoinowe to zwykle wylewki, różnego rodzaju betony, zaprawy wapienne, gipsowe, a nawet glina. Parametry tych materiałów są ściśle dobrane do wymaganej charakterystyki pracy. Zwykle aby zabezpieczyć budynek przez wibracjami maszyn stosuje się oddzielne podparcia fundamentami z dylatacją między innymi, tak aby drgania nie przenosiły się na całą halę.

Posadzki spoinowe to różne płytki, ceramiczne, kamienne czy po prostu drewniane panele łączone ze sobą za pomocą jakiejś spoiny, kleju lub na „wcisk”.

Najciekawszą chyba odmianą podług dedykowaną dla przemysłu, ale znajdującą również prywatnych nabywców są podłogi wykonane z żywic syntetycznych, cechują się bardzo szerokim wachlarzem możliwości, od podług odpornych na zabrudzenia smarami i olejami, przez ultra cienkie podłogi, aż do tych z zatopiona siatką miedzianą która zabezpiecza pomieszczenie dając ujście niebezpiecznym ładunkom gromadzonym przez niektóre urządzenia elektryczne, czy wreszcie zwyczajne bardzo odporne i łatwe w utrzymaniu w dom Kalisz jest swojego rodzaju pionierem w stosowaniu na szerszą skalę surowców takich jak żywice epoksydowe, poliuretanowe i metaakrylowe, bardzo często z dodatkiem różnych kruszyw.

Zdolność adaptacji podłóg żywicznych jest wręcz niesamowita, a dzięki możliwości dodawania dodatkowych składników w postaci kruszywa mogą przybierać pełną gamę kolorów zadowalając prywatnych właścicieli bardzo wytrzymałą i ładna podłogą.